پناهگاه موزیک: دوربین‌ها تصاویری را شکار کرده اند که یک مرد هندی خرچنگی بزرگ را در دست نگه داشته و مشغول بازی و شوخی با این جانور بوده است که ناگهان خرچنگ زبان مرد را با چنگال خود می‌گیرد.

انتقام خرچنگ از مرد هندی + عکس

دوربین‌ها تصاویری را شکار کرده اند که یک مرد هندی خرچنگی بزرگ را در دست نگه داشته و مشغول بازی و شوخی با این جانور بوده است که ناگهان خرچنگ زبان مرد را با چنگال خود می‌گیرد. آنطور که در گزارش‌ها آمده، مرد هندی خرچنگ زنده را از بازار Store خریداری کرده و قصد داشته تا قبل از پختن خرچنگ برای شام کمی با آن جانور شوخی کند که حیوان انتقام خود را از وی می‌گیرد. در این فیلم دیده می‌شود که خرچنگ زبان مرد را در چنگال خود محکم گرفته و رها نمی‌کند و مرد هندی از درد بسیار فریاد می‌زند. سرانجام پس از مدتی خرچنگ زبان مرد را رها کرده و وی را به حال خودش می‌گذارد.خواندنی های پناهگاه موزیک را در اینستاگرام دنبال کنید