حوادث پناهگاه موزیک: در درگیری بامداد امروز ماموران پلیس مهریز با قاچاقچیان یکی از ماموران ناجا به مقام رفیع شهادت نائل شد.

 شهادت مامور پلیس در مهریز

به گزارش پناهگاه موزیک، در درگیری بامداد امروز ماموران پلیس Police مهریز با قاچاقچیان یکی از ماموران ناجا به مقام رفیع شهادت نائل شد.ایرج صفاری جانشین ایست و بازرسی پاسگاه مهریز شهید این حادثه Incident درگیری است. اخبار ۲۴ ساعت گذشته پناهگاه موزیک را از دست ندهید