حوادث پناهگاه موزیک: داریوش رنجبر از پرسنل انتظامی چابهار که صبح امروز در حادثه انفجار تروریستی در مقابل مقر انتظامی چابهار به درجهی شهادت نائل گردید.

عکس افسر پلیس که در حادثه تروریستی چابهار شهید شد

به گزارش پناهگاه موزیک، وی از دانشجویان دوره ۲۵ دانشگاه علوم انتظامی امین مجرد و ساکن استان فارس بوداخبار ۲۴ ساعت گذشته پناهگاه موزیک را از دست ندهید