پناهگاه موزیک: مردی که به ظاهر بدون هدف در خیابانی در واشنگتن قدم می‌زد به طور ناگهانی با اقدام به دزدی از یک مرد او را هدف گلوله‌های پی در پی قرار داد.

حجم ویدیو: ۷٫۶۴M
|