پناهگاه موزیک: روز گذشته یک پسر ۸ ساله در پرواز مشهد به یزد در هواپیما جان سپرد.

به گزارش پناهگاه موزیک، نوجوان فوت شده تبعه افغانستان بوده و از بیماری خاصی رنج می برده است. این حادثه Incident سرنشینان هواپیما را به شدت متاثر کرد. اخبار ۲۴ ساعت گذشته پناهگاه موزیک را از دست ندهید