پارمیدا محمودیان، اولین دختر وزنه برداری ایران

به گزارش پناهگاه موزیک: پارمیدا محمودیان امروز به عنوان اولین دختر ایرانی روی تخته وزنه برداری رفت.

 اولین دختر وزنه برداری ایران

اولین دختر وزنه برداری ایران

پارمیدا محمودیان دختر وزنه برداری ایران امروز نام خودش را در تاریخ ثبت کرد و نخستین دختر وزنه برداری لقب گرفت که توانست برای ایران روی تخته برود.

محمودیان در دسته ۵۸ کیلوگرم  در حرکت یکضرب ، وزنه های ۴۰-۴۵-۴۸ را به ترتیب در سه حرکت مهار و بنام خود ثبت کرد.او در حرکت دو ضرب هم موفق شد وزنه های ۴۸کیلوگرم،۵۳کیلوگرم و ۵۴کیلوگرم را مهار کند.

همچنین بخوانید: اهدای پیراهن بوفون به مهدی رحمتی توسط کریم انصاری فرد